Dłużnik

OGRODNIK Diana Łukaszek-Vanström
3 705,32 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1455043b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
OGRODNIK Diana Łukaszek-Vanström
Orzeszkowej 2D / 12
73-150 Łobez Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 500,00 PLN
Data wymagalności: 24 września 2017
2. Cywilne
Wartość: 48,00 PLN
Data wymagalności: 10 września 2017
3. Cywilne
Wartość: 496,54 PLN
Data wymagalności: 25 października 2017
4. Cywilne
Wartość: 7,13 PLN
Data wymagalności: 19 października 2017
5. Cywilne
Wartość: 14,26 PLN
Data wymagalności: 15 października 2017

W sumie:
Wartość: 3 065,93 PLN
Koszty sądowe: 639,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 705,32 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 września 2018

Data wystawienia:
1 marca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agata
    
    Urban-Brodowska

  Agata Urban-Brodowska Radca prawny

  agata@bsradcowie.pl , tel.: 509 432 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/E/283)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!