pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Małgorzata Kozłowska
1 230,38 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1408a956

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Małgorzata Kozłowska
15-836 Białystok Warmińsko-mazurskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 120,00 PLN
Data wymagalności: 21 lipca 2015
2. Cywilne
Wartość: 120,00 PLN
Data wymagalności: 11 sierpnia 2015
3. Cywilne
Wartość: 600,00 PLN
Data wymagalności: 28 sierpnia 2015

W sumie:
Wartość: 840,00 PLN
Koszty sądowe: 390,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 230,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
25 października 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!