pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

"MODELARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 557,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 118e3a5a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"MODELARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sklęczkowska 18
99-300 Kutno Łódzkie

Siedziba: Kutno
REGON: 610222524
NIP: 7751005763
KRS: 0000128240

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 209,50 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 209,50 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 209,50 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 1 209,50 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 1 209,50 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 1 209,50 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2020

W sumie:
Wartość: 7 257,00 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 557,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 czerwca 2021

Data wystawienia:
23 czerwca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!