pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

AST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 650,49 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 114670be

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nowy Kawęczyn 32
96-111 Nowy kawęczyn Łódzkie

Siedziba: Nowy kawęczyn
REGON: 366962600
NIP: 8361864051
KRS: 0000672146

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 300,10 PLN
Data wymagalności: 29 października 2018

W sumie:
Wartość: 2 300,10 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

600,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 650,49 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 września 2020

Data wystawienia:
1 września 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!