pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

POM LINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 504,10 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 10f8eacf

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
POM LINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. B/N
14-330 Linki Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Linki
REGON: 280387967
NIP: 7412085676
KRS: 0000332015

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 376,24 PLN
Data wymagalności: 9 sierpnia 2017
2. Cywilne
Wartość: 170,47 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2017

W sumie:
Wartość: 4 546,71 PLN
Koszty sądowe: 957,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 504,10 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 maja 2018

Data wystawienia:
18 stycznia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!