pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

BD TRANS-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22 650,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 10eda7b9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BD TRANS-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Elektoralna 13 / 121
00-137 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 522358772
NIP: 8971907741
KRS: 0000978284

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 20 000,00 PLN
Data wymagalności: 25 września 2023

W sumie:
Wartość: 20 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

22 650,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 lutego 2024

Data wystawienia:
13 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!