Dłużnik

PUREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 401,73 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 10d74bbc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PUREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 147428126
NIP: 7010440000
KRS: 0000523423

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 725,06 PLN
Data wymagalności: 29 października 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 976,42 PLN
Data wymagalności: 22 października 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 1 006,65 PLN
Data wymagalności: 14 października 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 181,07 PLN
Data wymagalności: 30 października 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 181,07 PLN
Data wymagalności: 23 października 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 181,07 PLN
Data wymagalności: 15 października 2020

W sumie:
Wartość: 3 251,34 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

2 500,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 401,73 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 września 2021

Data wystawienia:
20 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!