Dłużnik

"CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA" MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA
300,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 10d48ec0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA" MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA
ul. Wałbrzyska 11 / 85
02-739 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 396,21 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 109,96 PLN
Data wymagalności: 19 listopada 2015
3. Gospodarcze
Wartość: 308,67 PLN
Data wymagalności: 16 grudnia 2015
4. Cywilne
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2016

W sumie:
Wartość: 1 060,84 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

1 060,84 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

300,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
22 czerwca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!