pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

FRYCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
837,34 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 104a6c0e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FRYCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Powstańców Śląskich 40
35-610 Rzeszów Podkarpackie

Siedziba: Rzeszów
REGON: 368326618
NIP: 8133756250
KRS: 0000696282

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 440,00 PLN
Data wymagalności: 23 grudnia 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 186,74 PLN
Data wymagalności: 24 grudnia 2022

W sumie:
Wartość: 626,74 PLN
Koszty sądowe: 210,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

837,34 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 września 2023

Data wystawienia:
7 września 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!