Dłużnik

KATARZYNA KACZMAREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EURO-ZBYT"
4 200,54 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0fc36643

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KATARZYNA KACZMAREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EURO-ZBYT"
ul. Feliksa Bączkiewicza 1D
63-900 Rawicz Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 054,59 PLN
Data wymagalności: 19 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 642,06 PLN
Data wymagalności: 21 sierpnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 553,50 PLN
Data wymagalności: 28 października 2019

W sumie:
Wartość: 3 250,15 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 200,54 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 stycznia 2022

Data wystawienia:
12 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!