pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

MAĆKA WINA MACIEJ SOKOŁOWSKI
1 687,85 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0f948aea

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MAĆKA WINA MACIEJ SOKOŁOWSKI
Adama Branickiego
02-972 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 560,00 PLN
Data wymagalności: 20 września 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 560,00 PLN
Data wymagalności: 27 września 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 178,73 PLN
Data wymagalności: 21 września 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 178,73 PLN
Data wymagalności: 28 września 2023

W sumie:
Wartość: 1 477,46 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 687,85 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 kwietnia 2024

Data wystawienia:
12 kwietnia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Monika
    
    Belczyk-Płaza

  Monika Belczyk-Płaza Adwokat

  adwokat@kancelariapst.pl , tel.: 665 831 250

  IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: RZE/Adw/1426)

  Miejscowość: Korczyna
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!