pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

MARGO WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE MAŁGORZATA MAŁAGOCKA
4 188,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0eeb962c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MARGO WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE MAŁGORZATA MAŁAGOCKA
ul. Dęblińska 6A
24-100 Puławy Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 247,20 PLN
Data wymagalności: 7 listopada 2018

W sumie:
Wartość: 3 247,20 PLN
Koszty sądowe: 941,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 188,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 kwietnia 2019

Data wystawienia:
13 lutego 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!