Dłużnik

JANINA WUSTRAU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KOLDREW"
2 150,98 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0e94f45c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
JANINA WUSTRAU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KOLDREW"
ul. Okrężna 4
89-620 Pawłowo Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 324,71 PLN
Data wymagalności: 30 września 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 175,88 PLN
Data wymagalności: 1 października 2020

W sumie:
Wartość: 1 500,59 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 150,98 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
24 sierpnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!