Dłużnik

SERDELEK DOMINIKA SKRZYPEK
1 059,92 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0e580003

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SERDELEK DOMINIKA SKRZYPEK
ul. gen. Józefa Sowińskiego 5 / A
40-018 Katowice Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 508,99 PLN
Data wymagalności: 29 stycznia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 340,54 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2021

W sumie:
Wartość: 849,53 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 059,92 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 grudnia 2021

Data wystawienia:
2 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!