Dłużnik

FARMAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
41 851,18 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0de92853

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FARMAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Zygmunta Wróblewskiego 4
24-100 Puławy Lubelskie

Siedziba: Puławy
REGON: 432727845
NIP: 7162653109
KRS: 0000658562

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 18 lipca 2019
2. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 19 sierpnia 2019
3. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 18 września 2019
4. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 18 października 2019
5. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2019
6. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 18 grudnia 2019
7. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 20 stycznia 2020
8. Cywilne
Wartość: 155,30 PLN
Data wymagalności: 16 września 2019
9. Cywilne
Wartość: 177,61 PLN
Data wymagalności: 14 października 2019
10. Cywilne
Wartość: 251,40 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2019
11. Cywilne
Wartość: 82,48 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2020

W sumie:
Wartość: 38 666,79 PLN
Koszty sądowe: 4 084,39 PLN

Spłacono:

900,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

41 851,18 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 sierpnia 2020

Data wystawienia:
31 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!