Dłużnik

MITURA ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16 722,15 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0dbe63dc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MITURA ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kolejowa 101A
05-092 Łomianki Mazowieckie

Siedziba: Łomianki
REGON: 381032849
NIP: 1182179197
KRS: 0000745240

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 3 292,25 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 2 261,51 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2021

W sumie:
Wartość: 12 933,76 PLN
Koszty sądowe: 3 788,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

16 722,15 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 września 2022

Data wystawienia:
19 września 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!