Dłużnik

PRIME KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 391,19 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0dbaaf54

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRIME KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kazimierza Morawskiego 5 / 106
30-102 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 369109478
NIP: 6751634441
KRS: 0000748561

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 295,20 PLN
Data wymagalności: 15 października 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 295,20 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 295,20 PLN
Data wymagalności: 16 grudnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 295,20 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2020

W sumie:
Wartość: 1 180,80 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 391,19 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 lutego 2021

Data wystawienia:
18 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!