Dłużnik

Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Stolarskich Zbigniew Dobrowolski
15 308,85 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0d8cf5a4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Stolarskich Zbigniew Dobrowolski
ul. Szkolna 16
86-302 Nowa wieś Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 554,79 PLN
Data wymagalności: 12 października 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 7 193,67 PLN
Data wymagalności: 7 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 12 748,46 PLN
Koszty sądowe: 2 560,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

15 308,85 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 września 2019

Data wystawienia:
18 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!