Dłużnik

J&M Logistics Jacek Michna
2 509,47 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0b6b6f84

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
J&M Logistics Jacek Michna
al. Tadeusza Rejtana 53A / 336
35-326 Rzeszów Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 676,99 PLN
Data wymagalności: 18 kwietnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 182,09 PLN
Data wymagalności: 18 kwietnia 2020

W sumie:
Wartość: 1 859,08 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 509,47 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 sierpnia 2021

Data wystawienia:
13 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!