pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

VISTAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 297,15 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0abcfd26

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VISTAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wolska 11
20-411 Lublin Lubelskie

Siedziba: Lublin
REGON: 385518655
NIP: 9462695225
KRS: 0000828022

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 746,55 PLN
Data wymagalności: 25 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 6 746,55 PLN
Koszty sądowe: 1 300,60 PLN

Spłacono:

750,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 297,15 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 lutego 2023

Data wystawienia:
23 lutego 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!