Dłużnik

PODLASKIE CENTRUM OPAKOWAŃ ROMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
36 579,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0a8192ac

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PODLASKIE CENTRUM OPAKOWAŃ ROMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Plażowa 56
15-518 Białystok Podlaskie

Siedziba: Białystok
REGON: 200296342
NIP: 9662005716
KRS: 0000335994

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 515,00 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 4 951,00 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 4 020,00 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 6 370,00 PLN
Data wymagalności: 18 marca 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 1 750,00 PLN
Data wymagalności: 24 kwietnia 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 3 136,50 PLN
Data wymagalności: 6 grudnia 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 4 735,50 PLN
Data wymagalności: 26 lutego 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 4 575,60 PLN
Data wymagalności: 5 marca 2020

W sumie:
Wartość: 34 053,60 PLN
Koszty sądowe: 2 826,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

36 579,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
16 kwietnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!