pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Ryszard Nycz
13 044,67 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0a6c03e6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Ryszard Nycz
45-225 Opole Opolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 250,00 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2019
2. Cywilne
Wartość: 4 250,00 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2019
3. Cywilne
Wartość: 4 250,00 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2019
4. Cywilne
Wartość: 4 250,00 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 17 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 613,39 PLN

Spłacono:

6 568,72 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

13 044,67 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 stycznia 2020

Data wystawienia:
30 stycznia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!