Dłużnik

"ELSNER-TEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
879,24 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0973802b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"ELSNER-TEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wyścigowa 26 / 51
26-600 Radom Mazowieckie

Siedziba: Radom
REGON: 142981551
NIP: 9482586640
KRS: 0000387165

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 968,85 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2021

W sumie:
Wartość: 968,85 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

879,24 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
16 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!