Dłużnik

"NOY" Anzhelya Grigoryan
948,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 08c76a54

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"NOY" Anzhelya Grigoryan
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 13
95-035 Ozorków Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 738,00 PLN
Data wymagalności: 6 marca 2019

W sumie:
Wartość: 738,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

948,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 sierpnia 2019

Data wystawienia:
16 maja 2019


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!