Dłużnik

1.LUKAS-BUD ŁUKASZ MANIERAK 2.LUKAS-TRADE ŁUKASZ MANIERAK
763,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 08af6f39

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
1.LUKAS-BUD ŁUKASZ MANIERAK 2.LUKAS-TRADE ŁUKASZ MANIERAK
ul. Orkana 34 / 70
25-548 Kielce Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 385,00 PLN
Data wymagalności: 19 maja 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 168,40 PLN
Data wymagalności: 3 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 553,40 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

763,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 lipca 2018

Data wystawienia:
18 grudnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!