Dłużnik

"YOUNGERS PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 288,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 081c3343

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"YOUNGERS PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Anny German 15B / 2
01-794 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 142339808
NIP: 5252477721
KRS: 0000357847

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 7 000,00 PLN
Data wymagalności: 11 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 7 000,00 PLN
Koszty sądowe: 1 288,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 288,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 czerwca 2019

Data wystawienia:
18 marca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Grzywocz

  Paweł Grzywocz Adwokat

  adwokatgrzywocz@gmail.com , tel.: 698 661 081

  IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 212)

  Miejscowość: Radzyń Podlaski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!