pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

OLKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
823,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 079bdee2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
OLKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stanisława Moniuszki 20
56-400 Oleśnica Dolnośląskie

Siedziba: Oleśnica
REGON: 361271819
NIP: 9112010600
KRS: 0000552751

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 430,00 PLN
Data wymagalności: 3 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 182,61 PLN
Data wymagalności: 3 maja 2021

W sumie:
Wartość: 612,61 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

823,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 października 2022

Data wystawienia:
27 października 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!