Dłużnik

TRANS-LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 821,42 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 078e5370

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TRANS-LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Młynarska 42 / 115
01-171 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 387199852
NIP: 5272937663
KRS: 0000862863

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 896,03 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 7 896,03 PLN
Koszty sądowe: 1 925,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

9 821,42 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 listopada 2021

Data wystawienia:
25 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!