Dłużnik

LACOMA KAMIL SZARSZEWSKI
8 220,42 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 078ceb66

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LACOMA KAMIL SZARSZEWSKI
ul. Kasztanowa 49 / 35
85-805 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 987,10 PLN
Data wymagalności: 1 kwietnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 741,69 PLN
Data wymagalności: 4 grudnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 1 070,10 PLN
Data wymagalności: 4 czerwca 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 1 008,60 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 862,23 PLN
Data wymagalności: 28 grudnia 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 1 070,10 PLN
Data wymagalności: 2 lipca 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 1 008,60 PLN
Data wymagalności: 6 maja 2019
8. Gospodarcze
Wartość: 171,61 PLN
Data wymagalności: 5 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 6 920,03 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 220,42 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 listopada 2019

Data wystawienia:
20 listopada 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!