Dłużnik

Firma Spedycyjno Transportowa AREN-SPED Robert Wrona
2 888,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 074a9746

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Firma Spedycyjno Transportowa AREN-SPED Robert Wrona
ul. Kwiatowa 12
63-000 Brodowo Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 070,10 PLN
Data wymagalności: 25 września 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 168,50 PLN
Data wymagalności: 15 października 2019

W sumie:
Wartość: 2 238,60 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 888,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 czerwca 2020

Data wystawienia:
29 czerwca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!