Dłużnik

MAŁGORZATA HOJDAS
10 222,22 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 073a7524

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MAŁGORZATA HOJDAS
34-235 Bystra Małopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 8 141,92 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2015
2. Cywilne
Wartość: 175,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2015

W sumie:
Wartość: 8 316,92 PLN
Koszty sądowe: 1 905,30 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

10 222,22 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
24 marca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!