Dłużnik

DONER MEAT BANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
48 907,71 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 06c32df2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DONER MEAT BANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Winnice 7
64-225 Kopanica Wielkopolskie

Siedziba: Kopanica
REGON: 382887910
NIP: 9231733813
KRS: 0000773300

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 27 388,30 PLN
Data wymagalności: 2 września 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 18 544,02 PLN
Data wymagalności: 8 października 2020

W sumie:
Wartość: 45 932,32 PLN
Koszty sądowe: 2 975,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

48 907,71 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 czerwca 2022

Data wystawienia:
20 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!