Dłużnik

Adam Kozik
2 680,40 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 068a49f0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Adam Kozik
44-206 Rybnik Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 5 września 2018
2. Cywilne
Wartość: 50,01 PLN
Data wymagalności: 5 września 2018

W sumie:
Wartość: 2 050,01 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 680,40 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 sierpnia 2019

Data wystawienia:
10 maja 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Beata Żurek Radca prawny

  radca@kancelaria-minos.pl , tel.: 606 730 316

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Bydgoszczy
  (Nr wpisu: Bd-1089)

  Miejscowość: Solec Kujawski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!