Dłużnik

SKLEP "BUDMAL" WOJCIECH MALINOWSKI
6 303,74 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0683132f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SKLEP "BUDMAL" WOJCIECH MALINOWSKI
ul. Hetmańska 79 / u1
15-727 Białystok Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 317,35 PLN
Data wymagalności: 20 listopada 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 686,00 PLN
Data wymagalności: 14 października 2020

W sumie:
Wartość: 5 003,35 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 303,74 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 maja 2022

Data wystawienia:
6 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!