Dłużnik

M&S AUTO MOTO SEBASTIAN KASPERSKI-BRAUER
8 582,05 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0602e6a4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
M&S AUTO MOTO SEBASTIAN KASPERSKI-BRAUER
ul. Nekielska 18
62-300 Psary małe Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 23 kwietnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 451,20 PLN
Data wymagalności: 2 stycznia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 5 480,46 PLN
Data wymagalności: 28 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 7 281,66 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 582,05 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
14 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!