Dłużnik

MATIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 912,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 057c49f1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MATIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Złota 61 / 100
00-821 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 147161427
NIP: 5272710942
KRS: 0000501841

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 240,00 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 324,00 PLN
Data wymagalności: 5 grudnia 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 648,00 PLN
Data wymagalności: 5 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 4 212,00 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 912,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 maja 2022

Data wystawienia:
11 maja 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!