Dłużnik

VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 445,65 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 055f2a8f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 011377319
NIP: 9521002839
KRS: 0000187591

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 364,14 PLN
Data wymagalności: 18 stycznia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 2 586,38 PLN
Data wymagalności: 18 stycznia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 2 587,74 PLN
Data wymagalności: 19 stycznia 2018

W sumie:
Wartość: 8 538,26 PLN
Koszty sądowe: 1 907,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 445,65 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
18 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!