Dłużnik

KAP-TERM Andrzej Puczko
10 346,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 05537dba

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KAP-TERM Andrzej Puczko
nd. 9c
16-001 Księżyno-kolonia Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 172,20 PLN
Data wymagalności: 23 listopada 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 344,40 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 172,20 PLN
Data wymagalności: 13 grudnia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 344,40 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 172,20 PLN
Data wymagalności: 21 stycznia 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 172,20 PLN
Data wymagalności: 1 kwietnia 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 7 644,00 PLN
Data wymagalności: 1 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 9 021,60 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 346,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 lipca 2020

Data wystawienia:
14 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!