Dłużnik

MILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 264,54 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 045faf3e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Marszałkowska 84/92 / 117
00-514 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 365474229
NIP: 7010617220
KRS: 0000638879

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 439,21 PLN
Data wymagalności: 22 października 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 174,94 PLN
Data wymagalności: 23 października 2019

W sumie:
Wartość: 1 614,15 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 264,54 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 listopada 2021

Data wystawienia:
12 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!