Dłużnik

4MATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 974,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 029381d9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
4MATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kazimierza Kaznowskiego 11B / 4
25-636 Kielce Świętokrzyskie

Siedziba: Kielce
REGON: 362276322
NIP: 6572919115
KRS: 0000571761

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 799,40 PLN
Data wymagalności: 27 kwietnia 2020

W sumie:
Wartość: 4 799,40 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

525,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 974,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 maja 2021

Data wystawienia:
11 maja 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!