pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Jolanta Klaban
530,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 01f3126a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Jolanta Klaban
87-600 Lipno Kujawsko-pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 40,00 PLN
Data wymagalności: 15 września 2016
2. Cywilne
Wartość: 40,00 PLN
Data wymagalności: 15 października 2016
3. Cywilne
Wartość: 320,00 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2017
4. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 22 listopada 2016
5. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 1 grudnia 2016
6. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2016
7. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2017

W sumie:
Wartość: 440,00 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

530,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 kwietnia 2018

Data wystawienia:
2 stycznia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!