Dłużnik

LP MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 250,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 01af39e0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LP MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Spółdzielców 6a
62-510 Konin Wielkopolskie

Siedziba: Konin
REGON: 361206733
NIP: 7811908961
KRS: 0000552234

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 417,91 PLN
Data wymagalności: 4 maja 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 3 633,59 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 540,49 PLN
Data wymagalności: 7 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 4 591,99 PLN
Koszty sądowe: 658,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 250,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 lutego 2020

Data wystawienia:
3 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!