Dłużnik

Dom Nad Niprem Ewa Fox-Bojarska
35 316,72 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 019c9e2e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Dom Nad Niprem Ewa Fox-Bojarska
Nad Niprem 12
43-300 Bielsko-biała Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 11 685,00 PLN
Data wymagalności: 8 października 2014
2. Gospodarcze
Wartość: 11 685,00 PLN
Data wymagalności: 5 listopada 2014
3. Gospodarcze
Wartość: 6 765,00 PLN
Data wymagalności: 30 grudnia 2014

W sumie:
Wartość: 30 135,00 PLN
Koszty sądowe: 5 181,72 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

35 316,72 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 sierpnia 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!