Dłużnik

H.S.D. "HYDROSYSTEM" Dariusz Szmeichel
40 534,13 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 015ba451

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
H.S.D. "HYDROSYSTEM" Dariusz Szmeichel
ul. Za Torem 16
87-222 Książki Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 29 124,56 PLN
Data wymagalności: 29 sierpnia 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 5 989,84 PLN
Data wymagalności: 19 września 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 2 542,84 PLN
Data wymagalności: 8 września 2016

W sumie:
Wartość: 37 657,24 PLN
Koszty sądowe: 2 876,89 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

40 534,13 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
28 marca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!