pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SPEDGAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 102,66 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 012b67c3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SPEDGAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Adama Mickiewicza 102A
38-200 Jasło Podkarpackie

Siedziba: Jasło
REGON: 386318496
NIP: 6852340557
KRS: 0000846207

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 7 202,27 PLN
Data wymagalności: 22 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 7 202,27 PLN
Koszty sądowe: 1 900,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

9 102,66 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 października 2022

Data wystawienia:
25 października 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!