pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

GRUPA FLESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
332,82 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0097fda1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRUPA FLESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Centralna 81
31-586 Kraków Małopolskie

Siedziba: Kraków
REGON: 383735851
NIP: 6751707826
KRS: 0000792646

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 242,22 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2023

W sumie:
Wartość: 242,22 PLN
Koszty sądowe: 90,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

332,82 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 lipca 2023

Data wystawienia:
24 lipca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!