Dłużnik

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA JAKUB Robert Jakubowski
2 897,46 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 002c037a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA JAKUB Robert Jakubowski
ul. Główna 9 / 1
78-450 Mieszałki Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 164,00 PLN
Data wymagalności: 23 marca 2017

W sumie:
Wartość: 2 164,00 PLN
Koszty sądowe: 930,39 PLN

Spłacono:

196,93 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 897,46 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 sierpnia 2019

Data wystawienia:
29 stycznia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!