funkcjonalnościudostępniane pełnomocnikom

sprawdź dlaczego warto

NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU

NOWY, WYGODNY SPOSÓB
NA SPRAWY W EPU

Serwis sadinternetowy.pl to narzędzie do sprawnego prowadzenia i zarządzania wieloma sprawami w elektronicznym postepowaniu upomniawczym, postępowaniu zwyczajnym i postępowaniu egzekucyjnym. Oferta serwisu jest skierowana do adwokatów/radców prawnych prowadzących sprawy w EPU, którzy poświęcają zbyt dużo czasu z powodu niedoskonałych funkcjonalności platformy e-Sądu.

NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU
NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU

USPRAWNIONY FORMULARZ POZWU O ZAPŁATĘ

Serwis pozwala wypełnić formularz pozwu w EPU z tym samym skutkiem co platforma e-Sądu. Różnica jest taka, że formularz jest przejrzysty, działa dobrze w każdej przeglądarce internetowej, nie zacina się i nie ma ryzyka utraty danych. Można przerwać wypełnianie, a wpisane dane zostaną zachowane na okres 24 godzin.

NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU
NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU

ROZBUDOWANY SYSTEM POMOCY

Rozbudowane instrukcje, podpowiedzi i komunikaty oraz pomoc infolinii pozwalają uniknąć błędów lub natychmiast je skorygować. Prawnik może powierzyć wypełnianie formularza pozwu swoim klientom w zaufaniu, że to zadanie ich nie przerośnie i nie pozostaną bez pomocy.

NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU
NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU

SPRAWY UPORZĄDKOWANE WEDŁUG KLIENTÓW

Serwis przypisuje każdą sprawę do konkretnego klienta. Jeżeli klient ma więcej niż jedną sprawę, to wszystkie znajdą się w jednym miejscu razem z informacją o ich aktualnym etapie. Lista spraw klienta jest na tyle uporządkowana i przejrzysta, że klient z łatwością zorientuje się w stanie swoich spraw.

NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU
NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU

POZWANY PUBLIKOWANY NA LIŚCIE DŁUŻNIKÓW

Wraz z wniesieniem sprawy do e-Sądu na giełdzie wierzytelności prowadzonej przez Serwis zostanie opublikowane zaproszenie do składania ofert zakupu wierzytelności. Zaproszenie zawiera informacje o wierzytelności oraz o osobie dłużnika. Wysokie wypozycjonowanie w Internecie informacji o dłużniku znacznie zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego zakończenia sprawy.

NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU
NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU

WYSZUKIWANIE NAJBLIŻSZEGO KOMORNIKA

Serwis pozwala wyszukać kancelarię komorniczą położoną najbliżej dłużnika. Wyszukiwarka zawiera pełne dane wszystkich kancelarii komorniczych działających w Polsce i jest stale aktualizowana. Wyszukiwanie wymaga tylko kilku kliknięć. Na mapie google zaznaczony zostanie adres dłużnika oraz adresy najbliższych komorników wraz ze wszystkimi danymi do kontaktu. Wszystkie dane komornika wyświetlą się po kliknięciu w przypisaną do niego ikonę. Wyszukiwarka jest wygodna w użyciu dzięki nowoczesnej formie graficznej i możliwości dowolnego przybliżania i oddalania mapy.

NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU
NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU

WSZYSTKIE DOWODY W JEDNYM MIEJSCU

Serwis pozwala prawnikowi i klientowi załączać dokumenty dotyczące danej sprawy w jednym miejscu - na stronie pozwu. Po zalogowaniu do Serwisu klient i prawnik mogą przeglądać załączone pliki. Jest to wygodny sposób na gromadzenie akt sprawy i udzielanie klientowi wyczerpującej informacji o postępach w sprawie. Dzięki szyfrowaniu protokołem SSL dokumenty są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU
NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU

KONTROLA SPŁAT NALEŻNOŚCI

Serwis pozwala prawnikowi kontrolować wpłaty od dłużników i klientów w wielu sprawach. Prawnik sam może tworzyć historię wpłat, która jest zapamiętywana w jednym miejscu - na stronie pozwu. Historię można wygodnie przeglądać w każdym czasie, a Serwis przypomni jaka kwota pozostaje do zapłaty. Wpisane wpłaty automatycznie zmniejszają kwotę wierzytelności publikowaną w zaproszeniu do składania ofert zakupu na giełdzie wierzytelności.

NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU
NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU

DOSTĘP DO SPRAWY DLA KLIENTA

Serwis pozwala klientowi na samodzielne zorientowanie się co do postępów w sprawach zleconych pełnomocnikowi. Po zalogowaniu do Serwisu klient może przeglądać swoje sprawy uporządkowane według etapów, ma dostęp do wyszukiwarek, do danych kancelarii komorniczej oraz do informacji merytorycznych o sprawie. Pozwala to utrzymać klienta w poczuciu, że jest dobrze poinformowany o stanie sprawy bez poświęcania czasu na korespondencję z nim.

NOWY, WYGODNY SPOSÓB NA SPRAWY W EPU
WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU

WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA
E-SĄDU

Serwis jest zintegrowany z platformą e-Sądu. Oznacza to, że zawiera wszystkie informacje o prowadzonych sprawach o zapłatę. Informacje te są pobierane wprost z platformy e-Sądu i na bieżąco aktualizowane. Korzystając z serwisu prawnik ma dostęp do wszystkich informacji z platformy e-Sądu oraz do wielu nowatorskich rozwiązań i udogodnień.

WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU
WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU

SZYBKOŚĆ WPROWADZANIA DANYCH

Serwis pozwala szybko wprowadzać dane stron sporu dzięki integracji z CEIDG i rejestrem REGON. Wystarczy wpisać NIP lub REGON, aby serwis sam uzupełnił wszystkie aktualne dane stron. Ponadto, jeżeli dany podmiot występuje w więcej niż jednej sprawie, to jego dane serwis zachowuje w pamięci i można je uzupełnić jednym kliknięciem.

WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU
WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU

ŁATWOŚĆ PORUSZANIA SIĘ W SETKACH SPRAW

Aby odnaleźć konkretną sprawę pośród setek innych wystarczy wpisać wyszukiwaną frazę w wyszukiwarce. Może to być sygnatura sprawy, dane stron lub nazwisko referendarza. W ułamku sekundy wyświetlone zostaną te sprawy, w których fraza występuje. Fraza zostanie wyszukana w treści pozwu, oraz w aktach sprawy, w tym w orzeczeniach sądu. Wyszukiwarka jest inteligentna i w wynikach na pierwszym miejscu wyświetli sprawę najbardziej odpowiadającą wybranemu kryterium.

WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU
WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU

SPRAWY UPORZĄDKOWANE WEDŁUG ETAPÓW

Serwis pozwala uporządkować wszystkie sprawy pod względem etapów na których się znajdują oraz czasu trwania tych etapów. Pozwala to z łatwością zarządzać setkami spraw równocześnie prowadzonych i zidentyfikować wśród nich te, które wymagają uwagi prawnika. Aktualizacja etapu sprawy w EPU nastąpi automatycznie w miarę pobierania informacji z platformy e-Sądu. W razie przekazania sprawy do sądu właściwego prawnik może manualnie zmieniać jej etap.

WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU
WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU

ORZECZENIA SĄDU W JEDNYM MIEJSCU

Serwis gromadzi wszystkie informacje o danej sprawie w jednym miejscu - na stronie pozwu, gdzie można je wygodnie przeglądać. Wszystkie zarządzenia i postanowienia e-Sądu wraz z ich treścią oraz nakaz zapłaty znajdują się w jednej zakładce. Pozwala to jednym kliknięciem zorientować się we wszystkich czynnościach sądu w danej sprawie.

WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU
WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU

BEZPIECZNY, WEWNĘTRZNY KOMUNIKATOR

Serwis oferuje narzędzie do komunikacji z klientem, które jest znacznie wygodniejsze, bardziej funkcjonalne i bezpieczniejsze niż wysyłanie e-maili. Po zalogowaniu do Serwisu klient i pełnomocnik mogą wysyłać do siebie wiadomości za pomocą komunikatora, w tym załączać pliki np. ze skanami dokumentów. Dzięki temu wszystkie wiadomości będą ułożone chronologicznie, przyporządkowane do konkretnej sprawy i łatwo będzie można je przeglądać. Dzięki szyfrowaniu protokołem SSL dane w komunikatorze są lepiej chronione niż wiadomości e-mail przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU
WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU

WNIOSKI EGZEKUCYJNE DO KOMORNIKÓW

Serwis to wygodne narzędzie do zarządzania wieloma sprawami w egzekucji, nawet jeżeli tytuły wykonawcze uzyskano w innym trybie niż elektroniczne postępowanie upominawcze. Do skorzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu wystarczy że prawnik wprowadzi do serwisu podstawowe informacje o stronach postępowania i tytule wykonawczym. Wpisane w ten sposób sprawy Serwis uporządkuje według klientów i według etapów. Prawnik wygodnie będzie mógł zarządzać wieloma sprawami dzięki komunikatorowi, wyszukiwarkom i możliwości załączania dokumentów.

WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU
WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU

AUTOMATYCZNE OBLICZANIE KOSZTÓW

Na podstawie wpisanych roszczeń Serwis automatycznie obliczy wszystkie kwoty, które dłużnik będzie zobowiązany zapłacić. Opłata sądowa, prowizja operatora płatności oraz koszty zastępstwa procesowego zostaną obliczone według aktualnych stawek i pokazane w jednym miejscu - na stronie pozwu.Prawnik oraz klient będą mogli wygodnie je przeglądać.

WIĘCEJ NIŻ PLATFORMA E-SĄDU