pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

PLM Solutions Konrad Michniewicz
12 862,16 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c98737e5

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PLM Solutions Konrad Michniewicz
Piękna 2A / 15
19-300 Ełk Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 319,80 PLN
Data wymagalności: 6 maja 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 4 920,00 PLN
Data wymagalności: 11 kwietnia 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 4 920,00 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2016
4. Gospodarcze
Wartość: 170,73 PLN
Data wymagalności: 11 kwietnia 2016

W sumie:
Wartość: 10 330,53 PLN
Koszty sądowe: 2 531,63 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

12 862,16 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
2 grudnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Krzysztof Boufał Adwokat

  krzysztof.boufal@sadinternetowy.pl , tel.: 509 748 885

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 610)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!