pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

M-Cold
4 784,30 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3fc6ba78

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
M-Cold
Zygmunta Lorentza 2 / 8
91-083 Łódz Łódzkie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 835,70 PLN
Data wymagalności: 3 lutego 2016

W sumie:
Wartość: 3 835,70 PLN
Koszty sądowe: 948,60 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 784,30 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 stycznia 2017

Data wystawienia:
18 października 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603 , tel.: 343907268

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!